top of page

Kjære publikum

 

Velkommen til årets Scratch Festival

 

Årets tema er minner og identitet. Gjennom året har mer enn tusen kunstnere, ungdom og barn skrevet og vist tekster om egne minner, ofte fra barndom og familie. Det er minner om det nære og personlige, og verdensminner om hendelser vi deler med mange. Minner er grunnlag for fellesskap, noe vi kan dele med hverandre i familien og med venner. Selv i nær familie erindres hendelser og fortid forskjellig. Vi former minner gjennom aktiv involvering med det vi husker. Minnene er fortellinger vi selv skaper om hvem vi er, de er beretninger om hvordan vi opplever vår plass og tilhørighet i verden, vår identitet.

 

Med utgangspunkt i det dokumentariske og egne minner tar, barn og ungdom deg med på en reise i ulike minner gjennom hele festivaluken. Flere utforsker minner gjennom det sanselige, hvordan kroppens minner og følelser sitter dypt og gjør noe emosjonelt med oss, hvordan de er koplet til det sanselige og til steder. I forestillingen «Minner: Kropp» inviterer vi deg med på en reise inn i minnenes rom, om hvordan vi husker, erindrer, glemmer, skaper og opprettholder våre minner. Gjennom fortellinger fra tre «generasjoner»– barn, ungdom og voksne – reflekterer vi over om minner er gjengangere. Om barnas minner er parallelle til den eldre generasjons.

 

Temaet minner inngår i TekstLabs program om å utforske identitet i et kulturelt kompleks samfunn gjennom det kunstneriske programmet politics of identity. Ulik ståsted i verden gir grunnlag for ulike opplevelser av felles verdensminner. Det skaper forskjeller i hvordan vi opplever og beskriver hvem vi er. Er det likevel noe ved minnene som gir grunnlag for fellesskap? Noe felles, noe grunnleggende menneskelig i minnene våre, noe vi kan gjenskape i et øyeblikks opplevelse.

 

Gjennom 14 små og store visninger og produksjoner får du møte scenekunstnere og unge stemmer som selv skriver, utvikler performans og spiller på scenen - sterke stemmer på søking etter nye sceniske uttrykk. Det er minner om å være ung flyktning i Europa i 1980-årene, om å flytte og bli flyttet, om adopsjon, familie og tilhørighet – om ikke å tilhøre helt. Om fattigdom, om å leve på vrangen av velferdssamfunnet. Det er minner om ting vi alle deler, om glede, tap og sorg. Om lukter, stemmer, mat og hjem fra barndommen. Om å ville mestre og lykkes, om å feste minnene på kroppen, på bildet og i dagboka. Gjennom variasjonen av minner tegner festivalen et bilde av livets mangfold og hvordan vi opprettholder og gjenskaper fortiden.

 

Ser frem til å møte deg på festivalscenene på Dramatikkens hus, Cafeteatret/Nordic Black Theatre, Biblo Tøyen og Sentralen!

 

Hele festivalen er gratis og åpen for alle!

 

Shanti Brahmachari

Festivalsjef

politics of identity  

 

Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I politics of identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

politics of identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består av flere scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i.

TekstLab Scratch Festival startet for første gang i 2014. 

TekstLab takker Norsk Kulturråd, Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Bergesenstiftelsen og Oslo Kommune for støtte.

TekstLab Scratch Festival arrangeres i samarbeid med Dramatikkens hus, Norsk Skuespillersenter, Cafeteatret / Nordic Black Theatre, Sentralen UNG, Biblo Tøyen og Aktivitetshuset K1.

TEKSTLAB SCRATCH FESTIVAL 23.-29. OKTOBER 2017

Velkommen til årets festival! Festivalen for nye stemmer, historier og uttrykk! 

Her kan du oppleve Oslos råeste unge stemmer og scenekunstnere som presenterer ferske tekster og forestillinger. 

 

I år presenter vi 14 nye scenetekster. Mange utforsker hvordan minner former vår identitet og selvforståelse. Dokumentarisk fortellinger om hvordan vi husker, erindrer, skaper, glemmer og opprettholder våre minner. I tillegg blir det workshops, kurs, seminar og samtaler. Gratis inngang på alle visninger.

bottom of page