top of page

TekstLab Scratch Festival 26.-31. oktober 2016

Velkommen til årets Scratch festival!

TekstLab Scratch Festival inviterer deg til å oppleve Oslos råeste unge stemmer og scenekunstnere med helt ferske tekster og forestillinger. Scratch er en festival for råtekster og work-in-progress i dialog og samtale med publikum.

Festivalen er et resultat av at mer enn tusen kunstnere, ungdom og barn i løpet av det siste året har laget nye scenetekster med utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser. Alle utvikler sin egen idé og historie. I samspill med andre scenekunstnere og veiledere finner de sin form – tekst, låt, dans, teater, musikk, performans. Vi på scenen er scenekunstnere, ungdom og barn fra hele Oslo. Vi speiler et samfunn med et mangfold av sosiale, språklige, etniske og kulturelle livserfaringer. Det er historier om å leve i et slikt glokal-samfunn som vises på festivalscenene.

Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker i mellommenneskelige møter. Gjennom det vi sier og gjør, hvordan vi ser andre og blir sett, formes vår forståelse av hvem vi er. Det er det som skjer i disse møtene - politics of identity - som er tema for årets festival. Det er fortellinger om tilhørighet og utenforskap, om å bli definert - tilhøre ”oss” eller ”de andre”. Om hvordan det oppleves å være flyktning i Europa og om hva flukten gjør med menneskene som flykter - og med oss. Om å flytte og bli flyttet, om adopsjon, familie og tilhørighet.  Om makt og avmakt i dagligliv og arbeidsliv – ikke minst på vår egen arena, scenekunsten. Vi samler disse erfaringene om hvordan vi skal videreutvikle TekstLab som ny arena for scenekunst – en arena fri fra alle scenekunstens regler. Velkommen til festival fra Oslos nye scenekunstarena! Ser frem til å møte deg på festivalscenene på Dramatikkens Hus, Caféteatret/Nordic Black Theatre, Biblo Tøyen og Sentralen.

 

Festivalsjef

Shanti Brahmachari 

politics of identity  

 

Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I politics of identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

politics of identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består av flere scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i.

TekstLab Scratch Festival startet for første gang i 2014. 2016 er festivalens tredje år. Se festivalprogrammet for 2014 HER og for 2015 HER

I 2016 er TekstLab støttet av Norsk Kulturråd, Bergesenstiftelsen, Talent Norge og FFUK. TekstLab Scratch Festival gjennomføres i samarbeid med Dramatikkens hus, Norsk Skuespillersenter, Cafeteatret / Nordic Black Theatre, Biblo Tøyen og Sentralen. Vi takker også Bilkollektivet for samarbeid

Foto av Bianca Emilia, Frédéric Boudin og TekstLab

bottom of page